TEHRAN MEGA MALL
سیستم مدیریت یکپارچه ساختمان
Tehran Megamall
مدیریت یکپارچه
معماری بسته های کسب و کار طراحی راسته بازارهای ویژه و چیدمان منطقی و مدبرانه آنها در کنار یکدیگر که بتواند ۱-فرآیند جستجو، انتخاب و گزینش را برای مشتریان آسان نمایند، ۲-جامعیت حداکثری برای کشف سلیقه و نیازمندی های مشتری را ارائه نماید، ۳-مکمل آشکار یکدیگر بوده تا زمان تصمیم سازی و تصمیم گیری مشتری را کاهش دهد، ۴-مکمل پنهان یکدیگر بوده تا به جلب و جذب مشتری منتهی شود، از تخصصی ترین بخش های خدمات بهره برداری محسوب می شوند. این هنر موجب شکوفایی اقتصاد و کسب و کار در مجموعه تجاری مربوطه می گردد، از این رو شرکت خدمات مدیریت نگین نما بعنوان سیاستگذار اصلی، طراحی چیدمان صنوف را در کل مجموعه بعهده داشته و با معماری بسته های کسب و کار خاص و انتخاب برند های مطرح تلاش می نماید که سود آوری و بهره وری حداکثری را برای تمامی ذینفعان پروژه ایجاد نماید.
مشاهده
TEHRAN MEGA MALL