TEHRAN MEGA MALL
بالنو برند ایتالیایی که در سال 1996 تاسیس شد در حال حاضر 5000 شعبه در بازارهای جهانی دارد.
44632475
baleno@megamall.ir
baleno in tehran megamall
BALENO
طبقه دوم (F2)
مشاهده
تاریخچه و معرفی
درباره BALENO
BALENO
برند ایتالیایی که در سال 1996 تاسیس شد در حال حاظر بالنو 5000 فروشگاه در بازارهای جهانی دارد.
مشاهده
TEHRAN MEGA MALL