TEHRAN MEGA MALL
اِ ل سـی مَــن در حوزه البسه مردانه، پوشاکی شایسته مردمان ایران زمین تولید می نماید.
44631605
lcman@megamall.ir
ال سی من در مگامال
ال سی من
طبقه اول (F1)
مشاهده
تاریخچه و معرفی
درباره ال سی من
ال سی من
این مجموعه همواره اهداف بلند مدتی را در طراحی، مُدسازی و تولید برای خود ترسیم نموده است و در این مسیر از دانش متخصصان داخلی و خارجی از کشور های ایتالیا و ترکیه بهره می برد. افزایش کیفیت محصول و ارتقای توان طراحی از اهداف دایمی این مجموعه می باشد.
مشاهده
TEHRAN MEGA MALL