TEHRAN MEGA MALL
رستوران ایتالیایی بلاویتا
44633358
belavita@megamall.ir
رستوران ایتالیایی بلاویتا
رستوران بلاویتا
طبقه سوم ( F3)
مشاهده
تاریخچه و معرفی
درباره رستوران بلاویتا
رستوران بلاویتا
فضای خوب و دلباز رستوران بلاویتا، محیط قابل معاشرتش، حجم زیاد غذاها که برای دو و حتی سه نفر کافی است و کیفیت آن بیشتر مشتریان بلاویتا را برای بار دوم به آن می‌کشاند.
مشاهده
TEHRAN MEGA MALL