هدف ما ایجاد فضایی برتر با نام تجاری "مگامال" به عنوان مکانی برجسته برای خرید، تفریح و سرگرمی است که در منطقه ای منحصر به فرد، کاملا توسعه یافته و دارای زیرساخت های خدماتی، اجتماعی و فرهنگی مناسب با چشم انداز فضای پارک احداث خواهد شد.
همه چیز بر اساس باوری ساده در انسان شکل می گیرد. هر فکر یا ایده ای وقتی با باور، اشتیاق و ایمان توأم می شود می تواند به یک موفقیت بزرگ برای استفاده همه مردم تبدیل گردد. چنین اتفاقی در "مجتمع فرهنگی- رفاهی اکباتان" رخ داده است. این پروژه عظیم در غرب تهران، فاز 2 شهرک اکباتان واقع شده و با سه هدف اصلی زیرشکل گرفته است:
• فضایی برای عموم مردم که در آن بتوانند از کار، گردش، خرید و همچنین تفریحات و فعالیت های فرهنگی، ورزشی در مکانی فرح بخش و مطابق با استانداردهای جهانی لذت ببرند.
• اشتغال زایی برای حداقل 1700 نفر و ایجاد ساختار اقتصادی و فرهنگی جدید و پویا برای اهالی شهرک اکباتان و شهرک های مجاور.