معماری بسته های کسب و کار
طراحی راسته بازارهای ویژه و چیدمان منطقی و مدبرانه آنها در کنار یکدیگر که بتواند:
1- فرآیند جستجو، انتخاب و گزینش را برای مشتریان آسان نمایند،
2- جامعیت حداکثری برای کشف سلیقه و نیازمندی های مشتری را ارائه نماید،
3- مکمل آشکار یکدیگر بوده تا زمان تصمیم سازی و تصمیم گیری مشتری را کاهش دهد،
4- مکمل پنهان یکدیگر بوده تا به جلب و جذب مشتری منتهی شود،
از تخصصی ترین بخش های خدمات بهره برداری محسوب می شوند. این هنر موجب شکوفایی اقتصاد و کسب و کار در مجموعه تجاری مربوطه می گردد، از این رو شرکت خدمات مدیریت نگین نما بعنوان سیاستگذار اصلی، طراحی چیدمان صنوف را در کل مجموعه بعهده داشته و با معماری بسته های کسب و کار خاص و انتخاب برند های مطرح تلاش می نماید که سود آوری و بهره وری حداکثری را برای تمامی ذینفعان پروژه ایجاد نماید.
قانونمندی و طرح ریزی حسن همجواری
از دیگر مسئولیت های واحد بهره برداری تعریف موازین و معیارهای حسن همجواری در یک مجموعه تجاری می باشد. تدوین مقررات منطقی و منصفانه، افزایش رضایتمندی شاغلین واحدهای تجاری را به دنبال دارد. تدبر در این مسئولیت، ماندگاری و بقاء فعالین در واحدهای تجاری را به دنبال داشته و به افزایش حسن همجواری در مجموعه منجر می گردد. از این رو انتظار می رود تمامی تیم های مدیریتی مجموعه های تجاری بتوانند این الزام مدنی را پوشش داده و از جوانه های بقا سازمانی واحدهای حاضر در مجموعه مراقبت و نگهداری نمایند.
پاسخگویی موثر
کریدور نیاز های پیدا و نهان ذینفعان کلان سازه های تجاری بسیار طولانی و پر پیچ و خم است. اول آنکه بردار منافع گروه های کلیدی ذینفعان اعم از سرمایه گذاران، شاغلین در مجموعه و مراجعه کنندگان به مجموعه هریک سمت خاص و متفاوت خود را داشته و ایجاد همراستایی در آن بیشتر به معجزه و یا حداقل آکروبات شبیه است. لذا پاسخ مثبت و اجابت خواسته های هر یک باید به گونه ای مدیریت و عرضه شود که تعبیر منفی و متضاد به حوایج دیگر ذینفعان نباشد. و دوم آنکه تنوع توقعات و نیازهای مطرح بسیار متنوع بوده و باید سلیقه ها و نیازهای مختلف آنها در زمینه های اطلاعاتی، خدماتی، پشتیبانی فنی- مهندسی، تبلیغاتی، محیط زیستی، مراقبتی، ایمنی و ... را پوشش دهد و این بزنگاه شاید یکی دیگر از الزامات و ضرورت های واسپاری مدیریت بهره برداری به گروه های تخصصی می باشد. مدیریت مگامال با اطلاع عمیق از مسئولیت های بسیار پیچیده، خود را موظف و متعهد به پاسخگویی موثر در تمامی حوزه ها و زمینه های فوق می داند.
همچنین سيستم مديريت يکپارچه مال (BAS) دانش جديدي است که تمامي ارکان فني و سرويس دهي ساختمان را همراه با امور اجرايي مجتمع مديريت کرده و آن را به سیستم مدیریت ساختمان ( BMS) جهت کنترل بهتر هدايت مي نمايد.
اين سيستم بر اساس آخرين دستاورد هاي مديريت الکترونيکي ساختمان و مال (BMS & MMS ) به صورت تخصصي کنترل بخش هاي مختلف تأسيسات مکانيکي و الکترونيکي ساختمان را در ساختاري مشترک و واحد قرار داده است. حفاظت و امنيت، اطلاع رساني و تبليغات، مديريت هوشمند طبقات و پارکينگ ها، سيستم آموزشي خاص کوتاه مدت و ميان مدت و نظافت ويژه تحت نظارت و مديريت مشاوران و مديران مجرب داخلي و خارجي در "مگامال" بصورت يکپارچه انجام و از آخرين دستاوردهاي مديريتي و تجهيزاتي اين نوع ساختمان ها در سطح بين المللي استفاده می شود.